Política de Privadesa

El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, estableix un nou criteri per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. La nostra política de privadesa s'ha revisat i adaptat als nous requisits oferint major informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals. A continuació li presentem de forma transparent la informació detallada sobre el tractament que efectuem de les mateixes: quan, com i per què les utilitzem, a qui les transferim a més dels seus drets sobre les mateixes.


Responsable del tractament de les seves Dades Personals

Bumat Urologia, S.L. amb NIF B65971145 i domicili social al Carrer del Mont, 95 Esc. 6, pl. 2, 2 - 08340 Vilassar de Mar (Barcelona, Espanya) és responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser recaptades a través de la seva pàgina web www.urolegs.cat.

Bumat Urologia, S.L. informa als usuaris de la pàgina web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptades per la navegació o contractació de serveis a través de la seva pàgina web.

Finalitat del tractament de les Dades Personals

Les seves dades de caràcter personal es recapten amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis de Bumat Urologia, S.L. així com per poder informar-li sobre els nous productes, tractaments i serveis. El tractament de les dades que ens faciliti a través del formulari de la web www.urolegs.cat es regirà per aquesta mateixa Política de Privadesa.
Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.
Bumat Urologia, S.L. procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Dades recaptades per a la prestació d'un servei

Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d'un servei seran els mínims exigibles per poder elaborar el contracte o acord de servei així com per poder oferir-li els serveis que vostè contracti i per al compliment de les obligacions legals. Les dades seran conservades en un entorn protegit, durant els terminis legalment establerts mentre l'interessat no revoqui el consentiment amb anterioritat.

Dades recaptades per a la sol·licitud d'informació a través del formulari web

Les dades personals recaptades a través del formulari web per a la petició d'informació tenen com a finalitat l'enviament d'informació comercial sobre els nostres productes i serveis així com per respondre als dubtes i consultes que ens plantegin els usuaris de la nostra web. El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta en acceptar l'enviament de la informació aportada a través del formulari i en titllar la casella de l'acceptació de la Política de Privadesa.

Exercici dels seus drets

D'acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal qualsevol interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, així com el dret a la portabilitat de les seves dades i a no ser objecte de decisions automatitzades, mitjançant sol·licitud dirigida a l'adreça postal indicada: Carrer del Mont, 95 Esc. 6, pl. 2, 2 - 08340 Vilassar de Mar (Barcelona, Espanya) o enviant la seva sol·licitud al correu electrònic info@urolegs.cat Per a l'exercici dels drets haurà d'adjuntar còpia del seu DNI.

Destinataris

Bumat Urologia, S.L. informa als usuaris que les seves dades personals no seran comunicades ni cedides a tercers, amb l'excepció que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, els destinataris de les seves dades poden ser empreses de solvència patrimonial (en el cas d'impagaments, comunicats mitjançant els procediments i garanties establerts per la normativa vigent) així com determinats encarregats del tractament necessaris per a la correcta prestació dels serveis). Bumat Urologia, S.L. manté uns criteris estrictes de selecció d'encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cadascun a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades tal com contempla el Reglament (UE) 2016/679.

Variació de les dades
Mentre no ens comuniqui el contrari, donem per descomptat que les dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació. Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a info@urolegs.cat. Igualment podrà optar per dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


cerrar