Cirurgia renal, ureteral i vesical

 

 • Tumors renals (nefrectomia radical, parcial, laparoscòpica)
 • Tumors suprarenals (suprarenalectomia laparoscòpica)
 • Tractament de litiasis/càlculs urinàris (endoscòpia, làser, laparoscòpia)
 • Tumors de la via urinària superior
 • Estudi de la via urinària superior (ureteroscòpia)
 • Estudi de la via urinària inferior (cistoscòpia flexible amb/sense biòpsia)
 • Tractament de l’estenosi i reflux ureteral
 • Tumors vesical superficials (tractament endoscòpic)
 • Tumors vesicals infiltrants (cistectomia parcial i total, derivacions urinàries)
 • Estudi de cistitis cròniques (biòpsies vesicals)
 • Tractament quirúrgic de la incontinència urinària
Cirurgia renal, ureteral i vesical